Monastery:
Prawosławni mnisi, Dobromil (św. Mikołaj) not dissolved

Introduced: 12.03.2017 21:36 | Last update: 12.03.2017 23:34 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation

    1613 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Dobromil

Religious order

Name of the order: Prawosławni mnisi

Other accepted Polish names: czerńcy, nieunici

Full Polish name of the congregation: mnisi prawosławni

Rite: prawosławny

Beginnings

Date of foundation: 1613 r.

Type of foundation: szlachecka

Description:

fund. Jan Szczęsny Herburt z żoną Elżbietą z Zasławskich, na prośbę mnicha Atanazego. Mnisi budują dwie cerkwie: św. Mikołaja i św. Ilji.
Dotacje Koniecpolskich 1655, 1663, 

[wg tradycji fund. z XV w., lub ok. 1600 r., fund. Bazyli Ustrzycki, ziemianki u stóp góry]

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Church dedication: św. Mikołaj

Closure not through dissolution

Takeover by:

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.573 22.786 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Opracowane na podstawie:
  • Ваврик Михайло [Wawryk Michaiło], Нарис розвитку і стану Василіянського Чина XVII–XX ст. Топографічно-статистична розвідка [Naris rozbitku i stanu basiljanskogo czina XVII-XX st. Topofraficznaja rozbidka], (Записки Чина Cв. Вacилiя Вeл., cepiя II, ceкцiя I, 40), Рим=Romae, 1979, s. 192