Monastery:
Cystersi, Gościkowo (Paradyż) (Wniebowzięcia NMP, św. Marcina) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 11.05.2016 17:36 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  29.01.1230 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: January 1834
Expand all sections

Name

Main town / village: Gościkowo (Paradyż)

Name at the time of dissolution: Paradyż

Other name(s): łac. Paradis, Paradisus, niem. Paradies

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Gościkowo, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubuskie, pow. świebodziński

Additional location information: gmina Świebodzin

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Cystersi

Full Polish name of the congregation: Zakon Cystersów

Full Latin name of the congregation: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Short Latin name: OCist

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 29.01.1230 r.

Description:

Fund. Mikołaj Bronisz wojew. poznański

- W 1814 r. zajęcie klasztoru przez wojska rosyjskie i zmiana budynków klasztornych na szpital.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: opactwo

Church dedication: Wniebowzięcia NMP, św. Marcina

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja Prus i Polski

Archbishopric: gnieźnieńskie i poznańskie

Diocese: poznańska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: January 1834
  • Description:

   Mury klasztorne po sekularyzacji opactwa paradyskiego szybko znalazły nowe przeznaczenie. Już w 1836 stało się ono siedzibą Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego. Było ono właścicielem dóbr klasztornych dość długo, bo aż do 1926. Użytkowane zabudowania poklasztorne uchronione zostały dzięki temu przed zniszczeniem, a władze szkoły dbały o zabezpieczenie obiektów. Efektem tego było zatynkowanie fresków w kaplicy św. Krzyża, które odkryte zostały ponownie dopiero w 1965. W latach 1921-1936 przeprowadzono renowację organów oraz odnowiono sukienki i korony Matki Bożej Paradyskiej. Od 1922 w opactwie istniała Państwowa Szkoła Średnia. Kształciła ona uczniów z średniozamożnych rodzin, którzy nie poszli do gimnazjum, ale ukończyli pełną szkołę elementarną. Tuż przed wybuchem wojny w szkole kształcili się nauczyciele III Rzeszy. Funkcjonowanie obiektu jako szkoły zostało zakończone wraz z wkroczeniem w 1945 Armii Czerwonej. W budynkach klasztoru urządzono magazyny. Po 1945 powrócono też do dawnej nazwy miejscowości Gościkowo. Nazwa Paradyż pozostała jedynie jako nazwa zwyczajowa dla terenów obejmujących opactwo.W 1947 budynki opactwa przejęli Salezjanie, którzy otworzyli w klasztorze internat dla chłopców. Funkcjonował on do 1956, kiedy to w budynkach klasztoru rozpoczął działalność Wydział Filozoficzny Gorzowskiego Diecezjalnego Seminarium Duchowego. Po pięciu latach paradyski klasztor stał się siedzibą całości Seminarium. Od reorganizacji diecezji w 1992 nosi ono nazwę Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej." (https://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_Cysters%C3%B3w_w_Go%C5%9Bcikowie-Parady%C5%BCu)

Takeover

Map

Location: exact

Geolocation: 52.3369 15.5456 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)