Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Gościkowo (Paradyż) (Wniebowzięcia NMP, św. Marcina)
rysunek, PLAN von der gefürsteten Abtey u: Closter PARADEIS, around 1760
introduced: 08.04.2015 13:33 | last update: 08.04.2015 13:33
Cystersi, Gościkowo (Paradyż) (Wniebowzięcia NMP, św. Marcina), Gościkowo (Paradyż), kościół klasztorny, rysunek architektoniczny, Gościkowo. Plan zespołu poklasztornego Cystersów (wg S. Kowalskiego na podstawie materiałów archiwalnych WKZ), around 2012
introduced: 25.10.2016 20:48 | last update: 25.10.2016 20:48