Monastery:
Joannici, Stwołowicze (św. Jan Chrzciciel) dissolved

Introduced: 18.05.2017 12:58 | Last update: 18.05.2017 12:58 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1610 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1810 r. Data faktycznej kasaty: around 1813
Expand all sections

Name

Main town / village: Stwołowicze

Current name(s): Stołowicze, Сталовічы [=Stałowiczy]

Other name(s): Stołowice; Stalovichy

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Cerkiew Zaśnięcia NMP (komandoria joannitów), Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] baranowicki

Additional location information: w XVIII w. woj. nowogródzkie, pow. nowogródzki,

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: ob. [od. 1863 r.] kościół po komanodorii jest cerkwią Zaśnięcia NMP

Religious order

Name of the order: Joannici

Full Polish name of the congregation: Zakon Rycerski Świętego Jana Chrzciciela Szpitala Jerozolimskiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Militiae Sancti Johannis Baptistae Hospitalis Hierosolimitani

Short Latin name: OMel

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, rycerskie

Beginnings

Date of foundation: 1610 r.

Type of foundation: szlachecka

Description:

fund. Mikołaj Radziwiłł "Sierotka" dla syna Zygmunta Karola [złożył śluby 8.01.1612 r. na Malcie].
Dok. fund. z 20.11.1610, nadanie dóbr Stwołowicze i Pociejki, pierwszeństwo prezenty dla Radziwiłłów, nast. Litwinów i Polaków.
W 1637 r. Zygmunt Karol Radziwiłł fundował kościół pw. św. Jana Chrzciciela i kaplicę Loretańską.

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Territorial unit: woj. nowogródzkie

Historical region: Ruś Biała

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: komandoria

Church dedication: św. Jan Chrzciciel

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Wielki Przeorat Katolicki Rosji

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/kasata Wielkiego Przeoratu Katolickiego Rosji w 1810 r.
  • Data urzędowa kasaty: 1810 r.
  • Date of actual dissolution: around 1813
  • Description:

   ostatnim komandorem był Mikołaj Jerzy Radziwłł, ord. klecki., wg SGKP od 1813 r., zaraz potem kasata. Dobra wróciły do Radziwłłów.
   kościół został zabrany po 1863 r. i w 1868 r. przerobiony na cerkiew Zaśnięcia nMP

Map

Location: exact

Geolocation: 53.213 26.0385 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

Widok od pn-zach. 02.2009. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sto%C5%82owicze#/media/File:Stalavichy_02_2009_.JPG [Ruslan Raviaka]