Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Góra Kalwaria (Ofiarowanie NMP)
[Akta] szczególne kapitału złp. 200 Plebanii Warka 2000 Bernardynom i 1000 złp. Marianom w Górze na dobrach Łękawica lokowanych, 1816 - 1839 r.
introduced: 02.10.2015 08:52 | last update: 02.10.2015 08:52
О завещании недвижимости Реформатов и Бернардинов в Гуре Кальварии, 1878 - 1880 r.
introduced: 15.02.2016 15:15 | last update: 15.02.2016 15:15
О закрытии костела бывшего Гора-Кальварийского м-ря и передаче его приходу, 1870 r.
introduced: 02.10.2015 14:25 | last update: 02.10.2015 14:25