Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Góra Kalwaria (Narodzenie Pańskie )
"Domus Gorensis", inwentarz biblioteki klasztornej z XVII i XVIII w, XVII century - XVIII century
introduced: 08.04.2014 12:00 | last update: 08.04.2014 12:00
Góra [Kalwaria], woj. mazowieckie. Zabudowania, ogród, plac od ks. ks. Pijarów nabyte, 1819 r.
introduced: 08.04.2014 12:00 | last update: 08.04.2014 12:00
Innocenty XI papież nadaje odpusty Bractwu Studentów pod wezwaniem Najświętszego imienia Marii (Congregatio Studiosorum sub titulo Sanctissimi Nominis Mariae) przy kościele Kolegium Pijarów w Nowej Jerozolimie, czyli Górze w diecezji Poznańskiej, 14.05.1683 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Jan Konstancjusz Caracciolo audytor kamery apostolskiej na apelację Kolegium Pijarów w Górze, ogłasza dekret wydany przez swego pełnomocnika F. S. de Zelada, mocą którego zawiesza się na dwa miesiące cenzury kościelne, którymi Kolegium było obłożone przez, 09.06.1759 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Jan Konstancjusz Caracciolo audytor kamery apostolskiej ogłasza dekret wydany przez swego pełnomocnika F. S. de Zelada, który uwalnia Kolegium Pijarów w Górze od cenzur kościelnych na okres trzech miesięcy, w czasie którego mają pijarzy opuścić zabrane do, 18.07.1759 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Notatki nauczycielskie Pijara, 1758 r.
introduced: 14.03.2014 09:50 | last update: 14.03.2014 09:50
Papież Benedykt XIV nadaje na okres 10 lat odpust zupełny wszystkim wiernym, którzy w święto Przemienienia Pańskiego nawiedzą kościół OO. Pijarów w Górze i spełnią zwykłe warunki, 1741 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Papież Benedykt XIV nadaje na okres 10 lat odpust zupełny wszystkim wiernym, którzy w święto Trzech Króli odwiedzą kościół OO. Pijarów pod wezwaniem Objawienia Pańskiego w Górze i spełnią zwykłe warunki, 1741 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17