Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Grabów (Niepokalane Poczęcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 13.05.2016 09:18

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1626 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 20.05.1830 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Grabów

Name at the time of dissolution: Grabow

Current name(s): Grabów n. Prosną

Other name(s): niem. Altwerder, ros. Грабув-над-Проснон [pol. Grabuw-nad-Prosnon, ang. Grabuv-nad-Prosnon], ukr. Грабув-над-Просною [pol. Hrabuw-nad-Prosnoju, ang. Hrabuv-nad-Prosnoyu]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski

Additional location information: gmina Grabów nad Prosną

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1626 r.

Description:

Fund. Antoni Ferdynand Wilczek gwardian kaliski.

 

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Niepokalane Poczęcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Historical region: Wielkopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie i poznańskie

Diocese: gnieźnieńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 20.05.1830 r.
  • Description:

   20.05.1830 zmarł ostatni zakonnik - gwardian. Kościół pofranciszkański na mocy dekretu arcybiskupa Dunina został, po pożarze w 1830 r. kościoła farnego, przyznany parafii grabowskiej. W zabudowaniach klasztornych wyznaczono mieszkania dla proboszcza, kościelnego, grabarza i organisty, resztę przejęła szkoła katolicka. Obecnie  pomieszczenia klasztorne są w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Grabów i stanowią siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Muzealnej Izby Pamiątek.

Map

Location: exact

Geolocation: 51.5069 18.1160 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Grabów nad Prosną, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 17

Foto

źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klasztor_Grabów_n_Prosną.jpg