Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Grodno (Znalezienia Świętego Krzyża ) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 31.05.2016 23:22

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1595 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1853 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Grodno

Current name(s): Гродна [pol. Hrodna, ang. Hrodna]

Other name(s): lit. Gardinas, ros. Гродно [pol. Grodno, ang. Grodno], ukr. Гродно [pol. Hrodno, ang. Hrodno]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] grodzieński

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1595 r.

Description:

Początkowo, na prośbę prob. Fabiana Konopackiego, zakonnicy zamieszkali przy drewnianym kościele Św. Krzyża. W powstaniu fundacji duży wpływ mieli król Zygmunt III Waza, który zatwierdził ją w 1601 roku, kanclerz wielki litewski Lew Sapieha i skarbnik litewski Hieronim Wołłowicz (EK, 6, 167).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Znalezienia Świętego Krzyża

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Historical region: Podlasie

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1853 r.
  • Description:

   Klasztor i kościół Znalezienia św. Krzyża, W klasztorze istniało studium filozof. Kościół stał się parafialny, Klasztor ob. zajmuje Wyższe Seminarium Duchowne

   Kasata z powodu małej liczby zakonników (EK, 6, 167).

Map

Location: exact

Geolocation: 53.6750 23.8307 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Grodno, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 166-169
Links