Monastery:
Dominikanie, Grodno (MB Różańcowa) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 13.05.2016 10:05

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1632 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1865 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Grodno

Current name(s): Гродна [pol. Hrodna, ang. Hrodna]

Other name(s): lit. Gardinas, ros. Гродно [pol. Grodno, ang. Grodno], ukr. Гродно [pol. Hrodno, ang. Hrodno]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] grodzieński

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1632 r.

Description:

Fund. Krzysztof i Fryderyk Sapiehowie.

W 1797 roku dominikanie objęli dawne kolegium pojezuickie, które w 1817 roku miało już 301 uczniów, od 1824 roku istniało gimnazjum wyposażone w laboratorium chemiczne i bibliotekę (ok. 10 500 woluminów) (EK, 6, 167).

Po kasacie klasztoru zbiory biblioteczne zostały przekazane państwowemu gimnazjum, obecnie natomiast znaczna część kolekcji znajduje się w zbiorach Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 150).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: MB Różańcowa

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Historical region: Podlasie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1865 r.
  • Description:

   Klasztor i kościół MB Różańcowej. Dominikanie przejęli od jezuitów kolegium (późn. gimnazjum). Gimnazjum zostało zabrane przez władze carskie, a kościół rozebrany.

Map

Location: estimated

Geolocation: 53.6666 23.8333 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167
 • Wrzeszcz Maria, Grodno, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 166-169