Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Grodno (MB Różańcowa)
Forderungen des Dominikanerklosters in Grodno über 483 Taler 8 Groschen an die Joseph v. Jelinskische Konkursmasse, 1806 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 19.08.2015 09:37
Гродненские доминиканцы и пособие на училище / Dominikanie grodzieńscy i zapomoga na szkołę., 1802 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Дело об устройстве в зданиях упразненного в г. Гродно доминиканского м-ря гимназии и благородного пансионата / Sprawa o ustanowieniu w budynkach zniesionego w mieście Grodnie dominikanskiego klasztoru gimnazjum i szlachckiego pensjonatu, 1836 r.
introduced: 15.04.2016 15:24 | last update: 06.05.2016 10:59
Сломка зданий упраздненого в Гродне доминиканского костела / Zburzenie budynku skasowanego w Grodnie dominkańskiego kościoła., 1873 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15