Druki

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Grodno (MB Różańcowa)
Bibliotheca concionatorum theologica complectens Mysteria Domini nostri, et B[eatae] Virginis: insuper et caeremonias, consuetudines et Ecclesiae placita, T. 3, In quo continentur omnia Virginis Deiparae mysteria […]
introduced: 14.01.2015 17:08 | last update: 14.01.2015 17:08
Bibliotheca concionatorum theologica complectens Mysteria Domini nostri, et B[eatae] Virginis: insuper et caeremonias, consuetudines et Ecclesiae placita, T. 5, In quo continentur caeremoniae, consuetudines, ritus et Ecclesiae placita […]
introduced: 14.01.2015 17:08 | last update: 14.01.2015 17:08
Bibliotheca concionatorum theologica complectens Mysteria Domini nostri, et B[eatae] Virginis: insuper et caeremonias, consuetudines et Ecclesiae placita, T. [6], postremus continens duas tabulas quae usum operis universi faciliorem efficient […]
introduced: 14.01.2015 17:08 | last update: 14.01.2015 17:08
Bibliotheca concionatorum theologica complectens Mysteria Domini nostri, et B[eatae] Virginis: insuper et caeremonias, consuetudines et Ecclesiae placita. , T. 4 , In quo continetur supplementum ad eadem mysteria […]
introduced: 14.01.2015 17:08 | last update: 14.01.2015 17:08
Incredulus non excusabilis. Liber [...] Pauli Segneri Soc. Jesu [...] Ex italico [...] latinum reddidit [...] Maximilianus Rassler ejusdem Societatis [...].
introduced: 14.01.2015 17:08 | last update: 14.01.2015 17:08
Kwestye polityczne, oboiętne, statum Rzeczypospolitej Polskiey, prerogatywy urzędow w niej [...] examinuiące [...] Przez Franciszka Poklateckiego [...] elucydowane [...].
introduced: 14.01.2015 17:08 | last update: 14.01.2015 17:08
Praxis episcopalis Pauli Piasecii constitutionibus, et decretis Summ[orum] Pont[ificum] Rom[anorum] [...] illustrata [...] Ab eodem authore tertium recognita et aucta [...].
introduced: 14.01.2015 17:08 | last update: 14.01.2015 17:08
Rerum Scoticarum historia, libris XX descripta... Accessit De iure regni apud Scotos dialogus eodem auctore.
introduced: 25.01.2016 21:27 | last update: 25.01.2016 21:27
Trakt do nieba [...] śladami swiętych Panskich utorowany, teraz przez kazania na wszystkie swięta całego roku [...] pokazany. Przez [...] do druku podany roku 1747.
introduced: 14.01.2015 17:08 | last update: 14.01.2015 17:08
Żniwo złote [...] albo kazania na uroczystości Świętych Boskich [...] na pożytek czytających zebrane przez […]
introduced: 14.01.2015 17:08 | last update: 14.01.2015 17:08