Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Grodno (MB Różańcowa)
Kodelski, (im. zak.:) Augustyn (Dominikanie)
introduced: 02.04.2016 12:54 | last update: 02.04.2016 12:54
Medyński, (im. zak.:) Kwiryn (Dominikanie)
introduced: 02.04.2016 12:52 | last update: 02.04.2016 12:52