Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Grodno (św. Franciszka Ksawerego)
Akta procesowe Michała Kazimierza Ogińskiego z lat 1742-1799, around 1742 - 1799
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
inwentarz Kościoła i Kollegium Po-Jezuickiego Grodzień[skiego] sporządzony Roku 1797˚, 1797 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Opisanie Kościoła Grodzieńskiego Societatis Jesu pod Tytułem Świętego Franciszka Xawiera Judyiskiego Apostoła z całą iego ozdobą wewnętrzną y zewnętrzną Roku 1773˚ Miesiąca Nowembra 20go Pierwszego Dnia uczynione, 1773 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17