Architektura

powiązane z klasztorem
Jezuici, Grodno (św. Franciszka Ksawerego)
Grodno, dwór, 1635 r.
introduced: 14.09.2014 22:49 | last update: 15.01.2015 09:08
Grodno, kościół klasztorny, XVII century
introduced: 14.09.2014 22:42 | last update: 10.01.2016 17:43
Grodno, szkoła, 1700 r.
introduced: 10.01.2016 14:24 | last update: 10.01.2016 14:24
Grodno, Nowe Kolegium, szkoła, 1722 - 1759 r.
introduced: 10.01.2016 13:55 | last update: 10.01.2016 17:46
Grodno, Stare Kolegium, szkoła, 1677 - 1684 r.
introduced: 14.09.2014 22:47 | last update: 10.01.2016 17:45
Grodno, Apteka, zespół klasztorny, 1709 r.
introduced: 10.01.2016 14:01 | last update: 10.01.2016 17:47
Grodno, Nowa Bursa, zespół klasztorny, przed 1773 r.
introduced: 10.01.2016 14:35 | last update: 10.01.2016 17:51
Grodno, Stara Bursa, zespół klasztorny, XVII century
introduced: 10.01.2016 14:34 | last update: 10.01.2016 17:50