Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Jezuici, Grodno (św. Franciszka Ksawerego)
Гродненские поиезуитские здания / Zabudowania pojezuickie w Grodnie., 1831 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15