Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Grodzisk Wielkopolski (Najśw. Imię Jezus)
Grodzisk Wielkopolski, klasztor, 1662 r.
introduced: 15.09.2014 23:21 | last update: 15.01.2015 09:08
Grodzisk Wielkopolski, kościół klasztorny, XXI/XXII cent.
introduced: 15.09.2014 23:24 | last update: 15.01.2015 09:08