Monastery:
Benedyktynki, Grudziądz (Duch Święty) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 13.05.2016 21:23

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1631 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1836 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Grudziądz

Name at the time of dissolution: Graudenz

Other name(s): łac. Graudentum, Graudentium, Grudentia; lit. Grudziondzas, ros. Грудзёндз [pol. Grudziondz, ang. Grudzëndz]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie, m. na pr. pow. Grudziądz

Additional location information: Gmina miejska Grudziądz.

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Benedyktynki

Full Polish name of the congregation: Mniszki Zakonu Świętego Benedykta

Full Latin name of the congregation: Moniales Ordinis Sancti Benedicti

Short Latin name: OSB

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1631 r.

Description:

Fund. Jan Działyński i Katarzyna Działyńska.

Wg EK fundatorką była benedyktynka Zofia Dulska (EK, 4, kol. 346)

Klasztor został zasiedlony przez mniszkami z Torunia, prowadziły szkołę dla dziewcząt (EK, 6, 211).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Church dedication: Duch Święty

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Prusy Zachodnie

Historical region: Kujawy

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: chełmińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1836 r.
  • Description:

   Klasztor z pałacem opatek i kościół św. Ducha, szkoła dla dziewcząt Obecnie w klasztorze znajduję się muzeum miejskie

   Władze pruskie zakazały od 1810 roku przyjmowania nowicjuszek do klasztoru, benedyktynki przeniosły się do Radzynia Chełmińskiego (EK, 6, 211).

Map

Location: exact

Geolocation: 53.4913 18.7470 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Stępniewska Alicja, Dulska Zofia OSB, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4: Docent - Ezzo, Lublin, 1983, kol. 346