Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela)
Akta Büschinga, t. 4, List Büschinga do GKS w sprawie bibliotek, archiwów i zbiorów artystycznych w klasztorach w Dzierżoniowie, Henrykowie, Ziębicach, (?), Bardzie, Kamieńcu Ząbkowickim oraz w klasztorach minorytów i franciszkanów Kłodzku, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List GKS do Büschinga w sprawie sekularyzacji klasztorów cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim i Henrykowie, 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Neumanna do Büschinga m.in. w sprawie zabudowań klasztornych w Henrykowie, wzmiankowany książę Orański, 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Schultza do Büschinga w sprawie książek i obrazów w klasztorze cystersów w Henrykowie, 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List w sprawie dóbr i budowli klasztoru cystersów w Henrykowie, wzmiankowana księżna Orańska, 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 4, Pismo Büschinga do GKS dotyczące klasztorów w Nysie, Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim, Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach, Kłodzku, kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu, 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, Wykaz muzykaliów znajdujących się w bibliotece klasztoru cystersów w Henrykowie, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:54