Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela)
Bartsch, (im. zak.:) Florian (Cystersi)
introduced: 17.05.2016 18:24 | last update: 17.05.2016 18:24
Boross, (im. zak.:) Laurentius (Cystersi)
introduced: 28.05.2016 18:28 | last update: 28.05.2016 18:28
Dempe, (im. zak.:) Balthasar (Cystersi)
introduced: 18.05.2016 15:19 | last update: 18.05.2016 15:19
Fleischer, (im. zak.:) Raphael (Cystersi)
introduced: 18.05.2016 14:20 | last update: 18.05.2016 14:20
Frank, (im. zak.:) Adam (Cystersi)
introduced: 27.05.2016 22:42 | last update: 27.05.2016 22:42
Fröhlich, (im. zak.:) Nikolaus (Cystersi)
introduced: 02.04.2016 13:48 | last update: 02.04.2016 13:48
Gallisch, (im. zak.:) Laurentius (Cystersi)
introduced: 17.05.2016 16:10 | last update: 17.05.2016 16:10
Ghyczy, (im. zak.:) Adalbert (Cystersi)
introduced: 28.05.2016 18:13 | last update: 28.05.2016 18:13
Gloger, (im. zak.:) Konstantin (Cystersi)
introduced: 26.05.2016 17:59 | last update: 26.05.2016 17:59
Hartmann, (im. zak.:) Ernst (Cystersi)
introduced: 02.04.2016 14:10 | last update: 02.04.2016 14:10

1 2 3 4 5 6 7 ... 8