Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Hłusk (Niepokalane Poczęcie NMP)
Akt Wizyty Klasztoru Hłuskiego XX. Bernardynów z Roku 1821 Przew[ielebnemu] Imć Xiędzu Stefanowi Jałowieckiemu Prowincyałowi Litewsko-Russkiey Prowincyi Bernardynskiey podany, 1821 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Inwentarz Kościoła i Klasztoru XX Bernardynów Hłuskich Roku 1822 Maja 31 sporządzony, 1822 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Inwentarz Kościoła i Klasztoru XX Bernardynów Hłuskich w Gubernij Minskiey w Powiecie Bobruyskim sytuowanego wskutek Ukazu Jego Imperatorskiey Mości z Rzymsko-Katolickiego Duchownego Kollegium 1˚ Departamentu pod Dattą 28 Miesiąca Augusta w Roku 1818 za N, 1818 r.
introduced: 31.03.2014 12:29 | last update: 31.03.2014 12:29
Inwentarz Kościoła y Klasztoru XX. Bernardynow Hłuskich w Guberniy Minskiey w Powiecie Bobryskim sytuowany wskutek ukazu […] pod datą Dnia Miesiąca w Roku za N[ume]rem wyszłym, w czasie Wizyty Generalney sporządzony, 1817 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Katalog Knigam po Časti Duchovnoj. Sostavlennyj Kommitetom dlja raspredelenija Po-monastyrskich Bibliotek, ustanovlennym v Gubernskom Gorode Minske Marta dnja 1841 goda, 1841 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Katalog knigam predpoložennym dlja Publičnoj Biblioteki, sostavlennyj Kommitetom dlja raspredelenija po-monastirskich bibliotek ustanovlennym v Gubernskom Gorode Minske Marta 1841 Goda, 1841 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Regestra Bibliotek po Klasztorach w Gubernij Minskiey leżących znaydujących się 1796 roku, 1796 r.
introduced: 31.03.2014 12:29 | last update: 31.03.2014 12:29