Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Hłusk (Niepokalane Poczęcie NMP)
Antidotum contra antidotum, abo zbawienna przestroga, że lekarstwo duszne przeciwko apostazyi przez Wojciecha Węgierskiego, niegdyś superintendenta zborow ewangelickich, sporządzone y wygotowane, teraz świeżo w Królewcu [...] publikowane i ogłoszone
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52