Architektura

powiązane z klasztorem
Misjonarze, Horodenka (Niepokalane Poczęcie NMP)
Horodenka, klasztor, around 1755
introduced: 22.09.2014 11:21 | last update: 01.06.2016 19:23
Horodenka, kościół klasztorny, 1743 - 1755 r.
introduced: 22.09.2014 11:27 | last update: 01.06.2016 19:23