Monastery:
Benedyktyni, Horodyszcze [ob. Białoruś] (św. Anna) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 13.09.2017 10:53 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1659 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Horodyszcze [ob. Białoruś]

Current name(s): Гарадзішча [pol. Haradziszcza, ang. Haradzishcha]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] piński

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Benedyktyni

Other accepted Polish names: czarni mnisi

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Benedicti

Short Latin name: OSB

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation: 1659 r.

Type of foundation: szlachecka

Description:

Jan Karol Kopeć kasztelan trocki

W 1659 r. kasztelan trocki Karol Kopeć zbudował w 1659 r. kościół św. Anny i klasztor, do którego sprowadził benedyktynów z Monte Cassino i Świętego Krzyża, w 1662 r. fundacja została potwierdzona przez sejm. Początkowo opactwo należało do kongregacji kasyneńskiej, następnie od 1710 r. do kongregacji polskiej. Od 1803 r. wraz z opactwami benedyktyńskimi w Nieświeżu i Trokach Starych oraz opactwem cystersów w Wistyczach utworzyło nową kongregację. Utworzono zakonne studia filozoficzne i teologiczne. W Horodyszczach znaleźli schronienie niektórzy kartuzi ze skasowanego w 1831 r. klasztoru w Berezie Kartuskiej i benedyktyni z Trok Starych (po kasacie z 1844 r.) (EK, 6, 1232).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: opactwo

Church dedication: św. Anna

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander III: ukaz z 6.06.1891
  • Date of actual dissolution: 1864 r.
  • Description:

   Klasztor i kościół św. Anny. Klasztor zlikwidowano, kościół zamknięto, a bibliotekę przyklasztorną sprzedano.Obecnie szpital psychiatryczny.

   Po kasacie klasztoru biblioteka licząca ok. 2000 woluminów została sprzedana, a zakonników wywieziono w głąb Rosji, nad rzekę Amur (EK, 6, 1232).

Map

Location: exact

Geolocation: 52.164229 26.267746 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Inna wybrana:
 • Wrzeszcz Maria, Horodyszcze, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 1232
Strony na temat miejscowości: