Monastery:
Bazylianie, Hoszcza (św. Michał Archanioł) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 02.06.2016 09:23

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  around 1639
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1833 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Hoszcza

Current name(s): Гоща [pol. Hoszcza, ang. Hoshcha]

Other name(s): niem. Hoschtscha, ros. Гоща [pol. Goszcza, ang. Goshcha]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] rówieński

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: around 1639

Description:

Fund. Regina z Hojskich Sołomerecka ks., kasztelanowa smoleńska

Monaster prowadził szkołę, której rektorami byli m. in. I. Gizel oraz Ł. Baranowicz, w końcu XVII w. przyjął unię z Kościołem katolickim. W 1744 r. przyłączono do niego monaster w Horodyszczu k. Równego. Klasztor miał studium retoryki, a od ok. 1748 r. szkołę publiczną. W 1766 r. na zjeździe w Hoszczy powstały Konstytucje hoszczańskie (uzupełnione i wydane jako Codex constitutionum Ordinis Sancti Basilii Magni). Od 1774 r. szkoła bazylianów jako podwydziałowa podlegała Komisji Edukacji Narodowej. W 1776 r. liczyła 100 uczniów, natomiast w klasztorze 17 zakonników i nowicjat z kursem teologii. W 1777 r. bazylianie przejęli szkołę pojezuicką w Ostrogu i przenieśli tam też swoją szkołę (EK, 6, 1249).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Church dedication: św. Michał Archanioł

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Archbishopric: mohylewskie unickie

Diocese: łucko-żytomierska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1833 r.
  • Description:

   W 1796 odebrano bazylianom cerkiew, w 1831 r. zamknięto szkołę, a w 1833 r. skasowano klasztor (EK, 6, 1249).

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.5986 26.6752 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Hoszcza, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 1249