Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Husiatyn (Narodzenie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 02.06.2016 10:34

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1610 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1782 r.
 • Restitution

  1938 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1946 r.
 • Restitution

  1990 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Husiatyn

Current name(s): Гусятин [pol. Husiatyn, ang. Husyatyn]

Other name(s): niem. Husjatyn, ang. Husiatyn, ros. Гусятин [pol. Gusiatin, ang. Gusyatin]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] tarnopolski, raj. [rej.] husiatyński

Additional location information: Ukraina, obwód tarnopolski, rejon husiatyński

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1610 r.

Description:

Fund. Walenty A. Kalinowski

Z powodu najazdów Turków bernardyni opuścili Husiatyn, a klasztor i kościół uległy zniszczeniom. Zakonnicy powrócili w 1690 r., a odbudowa trwała do 1728 r. W XVIII w. działało studium teologii (EK, 6, 1341).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Narodzenie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Territorial unit: Galicja

Historical region: Ukraina

Archbishopric: lwowskie

Diocese: kamieniecka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret z 12.01.1782 o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką
  • Date of actual dissolution: 1782 r.
  • Description:

   Kościół przekształcony na parafialny, budynki klasztorne na plebanię i urząd miasta. 

  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Date of actual dissolution: 1946 r.

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 1990 r.
  • Description:

   Po zakończonym remoncie w 1990 r. do zabudowań wrócili bernardyni.

  • Date: 1938 r.
  • Description:

   Bernardyni odzyskują budynki klasztorne i zajmują je na 6 lat.

   Powrócili za zgodą abpa lwowskiego B. Twardowskiego (EK, 6, 1341).

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.0667 26.2166 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Husiatyn, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 1340-1341

Foto

Klasztor w Husiatyniu. Autor: Vlasenko, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Husiatyn_church.jpg