Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Inowrocław (św. Franciszek z Asyżu)
Inowrocław, klasztor, XIII century
introduced: 19.04.2014 14:28 | last update: 15.01.2015 09:08
Inowrocław, kościół klasztorny, XIII century
introduced: 19.04.2014 14:28 | last update: 15.01.2015 09:08