Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Inowrocław (św. Franciszek z Asyżu)
rysunek, around 1840
introduced: 20.03.2015 18:04 | last update: 20.03.2015 18:04