Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Janów (Niepokalane Poczęcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 03.06.2016 22:43 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1760 - 1780 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Janów

Current name(s): Іванів [pol. Iwaniw, ang. Ivaniv]

Other name(s): ukr. Янів [pol. Janiw, ang. Yaniv]; ros. Иванов [pol. Iwanow, ang. Ivanov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] winnicki, raj. [rej.] kalinowski

Additional location information: do roku 1946 r. Janów (Янів) wieś nad rz. Śniwodą diec.: łucka, od 1798 kamieniecka prow.: ruska, od 1785 ruska w imperium rosyjskim, od 1818 litewska

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół i klasztor, opuszczone, stan zły

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1760 - 1780 r.

Description:

drewn. klasztor i  kościół Niepokalanego Pocz. NMP zbudował w 1754 r. Adam Chołoniewski, kasztelan buski, który w 1760 r. zaproponował go bernardynom, którzy propozycję przyjęli. Sprzeciwił się temu bp łucki Antoni Wołłowicz. Prowincjał Benedykt Kotlicki (1766-1769) uzyskał zezwolenie na zamieszkanie tu jednego zakonnika, który prowadził duszpasterstwo w kościele. Zakonnicy osiedli tu po śmierci tego bpa (1769 r.) "gdy wdowa po kasztelanie Salomea z Kątskich Chołoniewska ufundowała w 1780 r. wraz z synami Ignacym, Rafałem, Andrzejem, Ksawerym i Andrzejem murowany kościół i klasztor pod dotychczasowym wezwaniem, opatrzywszy przy tym bernardynów obfitą ordynarią" (Wyczawski, Janów, 95)

Historical region: Podole

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: rezydencja

Church dedication: Niepokalane Poczęcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. podolska

Historical region: Podole

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: kamieniecka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.4853 28.3307 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Janów (1), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 3: [Haag - Kępy], Warszawa, 1882, 423
 • Wyczawski Hieronim Eugeniusz, Janów, [w:] Wyczawski Hieronim Eugeniusz (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska, 1985, s. 95-96