Monastery:
Trynitarze, Janów Kowieński (św. Jakub ap. (Większy)) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 03.06.2016 23:03 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1791 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r. Data faktycznej kasaty: 1827 r.
 • Closure / abandonment

  18.06.1827 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Janów Kowieński

Name at the time of dissolution: Janów

Current name(s): Jonava

Other name(s): pol. Janów Kowieński; niem. Jonau, ros. Ионава [pol. Ionawa, ang. Ionawa]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Taikos gatvė 18, 55181, Jonava, Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] kowieński, raj. [rej.] janowski

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: zachowany tylko kościół

Religious order

Name of the order: Trynitarze

Full Polish name of the congregation: do 1609 r.: Kanonicy Regularni Przenajświętszej Trójcy; następnie: Zakon Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników; ob. Zakon Przenajświętszej Trójcy

Full Latin name of the congregation: do 1609 r.: Canonici Regulares Sanctissimae Trinitatis; następnie: Ordo Santissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum; ob. Ordo Santissimae Trinitatis

Short Latin name: do 1609 r.: CRST; ob. OSST

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1791 r.

Description:

fund. Józef Kazimierz Kossakowski, bp inflancko-piltyński przy istniejącym od 1750 r. drewnianym kościele, 1791-93 budowa murowanych kościoła i klasztoru

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: rezydencja

Church dedication: św. Jakub ap. (Większy)

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wileńska

Historical region: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Joachima = Provincia Polona S. Joachimi

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.
  • Date of actual dissolution: 1827 r.
  • Description:

   formalna kasata wcześniej opuszczonego przez trynitarzy klasztoru. 1831 r. oddany wojsku: szpital i kwatery batalionu. 1894 r. pożar, sprzedany. Od 1991 r. przywrócony do kultu

   Po 1831 m. sukilimo jis nusavintas karinėms reikmėms ir čia įsikūrė raitosios artilerijos kuopa, vėliau - karinė ligoninė ir bataliono štabas. Prie pagrindinio vienuolyno korpuso pristatytas priestatas ir pastatas įgavo „L” raidės formą. Po 1894 m. gaisro pastatas keletą metų stovėjo niekieno neprižiūrimas. 1908 m. statinį nupirko kun. Ulickas. Kurį laiką čia vėl veikė ligoninė, o Nepriklausomybės dvidešimtmečiu vienuolyno rūme buvo įsikūrusi progimnazija. Pastatas dar sykį smarkiai nukentėjo 1941 m. Tarybiniais metais jame įsikūrė keletas medicinos įstaigų. Tik 1991 m. kovo 25 d. buvęs vienuolyno pastatas vėl sugrąžintas bažnyčiai ir čia įsikūrė Jonavos parapijos namai. [http://vienuolynai.mch.mii.lt/V8-46/Jonavos.htm]

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: 18.06.1827 r.
  • Description:

   opuszczony z powodu kłopotów finansowych 

   Dar tebesitęsiant ginčams dėl skolų, 1827 m. birželio 18 d. trinitorių provincijolas V. Centelevičius pasirašė sprendimą, kuriuo Jonavos vienuolyno veikla buvo faktiškai nutraukta. Kaip pagrindinės tai nulėmusios priežastys nurodyta: fundacijos netikrumas, gaunamų procentų, būtinų vienuolynui ir bažnyčiai išlaikyti, nepakankamumas, taip pat nuolatiniai Kauno žemutinio teismo sauvaliavimai bei konsistorijos nurodymas trinitoriams pasitraukti iš Jonavos. B. Šaulevičius buvo iškeltas Vilniun, į trinitorių vienuolyną Antakalnyje. Jonavos bažnyčia kaip filijine ėmė naudotis Skarulių parapijos klebonas. Vienuolyno pastatas kurį laiką liko nenaudojamas. [http://vienuolynai.mch.mii.lt/V8-46/Jonavos.htm]

Map

Location: estimated

Geolocation: 55.0693 24.2764 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)