Monastery:
Jezuici, Jarosław (św. Jan Chrzciciel) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 05.06.2016 21:06

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1572 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: July 1773 Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Jarosław

Other name(s): niem. Jaroslau, lit. Jaroslavas, ros. Ярослав [pol. Jarosław, ang. Yaroslav]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Kolegiata pw. Bożego Ciała, Plac Ks. Skargi 2, 37-500, Jarosław, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podkarpackie, pow. jarosławski

Additional location information: gmina Jarosław

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Jezuici

Full Polish name of the congregation: Towarzystwo Jezusowe

Full Latin name of the congregation: Societas Iesu

Short Latin name: SI

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1572 r.

Description:

Fund. Zofia ze Sprowy Tarnowska.
"W kolegium istniała też Trzecia probacja w l. 1602-54, 1658-68, 1674-76 i 1736-48":. (EJ: Jarosław). Wg Tabele, nr 29/8, istniał wóczas oddzielny dom III próby, pw. MB Bolesnej (Tabele, s. 229, tab. 29 nr 8);
1772 r.: 29 zakonników, 15 kapłanów, 5 kleryków, 9 laików, prow. małopolska, diec. przemyska, woj. ruskie, wezw. Jan Chrzciciel (Tabele, s. 229, tab. 29 nr 6);

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: kolegium

Church dedication: św. Jan Chrzciciel

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja małopolska = Provincia Minoris Poloniae

Archbishopric: lwowskie

Diocese: przemyska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data urzędowa kasaty: July 1773
  • Date of actual dissolution: 1773 r.
  • Description:

   Kolegium, studium zakonne filozofii, sem. pedagog. Kolegium zlikwidowano, a w jego miejsce utworzono gimnazjum (zamknięte w 1783).

Map

Location: exact

Geolocation: 50.0207 22.6822 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 229 nr 6, 8