Muzykalia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Jarosław (św. Jan Chrzciciel)
1. Martyr Paterna manu, 2. Sancte Patrone, XVIII century
introduced: 06.05.2014 11:59 | last update: 06.05.2014 11:59
Domine ad adiuvandum, Dixit Dominus, XVIII century
introduced: 05.05.2014 07:38 | last update: 05.05.2014 07:38
Turba rustica mente jucunda, 1766 r.
introduced: 06.05.2014 11:59 | last update: 06.05.2014 11:59