Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Biała Podlaska (MB Anielska)
Akta sprawy odzyskania klasztoru 1939, 1939 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Dowody do spisu majątku duchownego klasztoru XX Reformatów w Biały sporządzonego, 1858 r.
introduced: 31.08.2016 11:30 | last update: 31.08.2016 11:36
[Dowody zajęcia majątku i funduszów XX Reformatów w Białej: spis tabelaryczny majątku, protokół objaśniający spis], 1858 - 1859 r.
introduced: 06.07.2015 12:05 | last update: 06.07.2015 12:16
[Dowody zajęcia majątku i funduszów XX Reformatów w Białej: spis tabelaryczny majątku, protokół objaśniający spis], Kopia aktu notarialnego z testamentem Antoniego Nicikosińskiego, m.in. zapis kwoty 10 0000 złp. dla Klasztoru Księży Reformatów w Białej, 09.02.1830 r.
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 09:03
List w sprawie zbiegłego z bialskiego klasztoru reformatów zakonnika, Józefa Klemensa Bogdańskiego (lat 27), posądzonego o kradzież pieniędzy klasztornych., 05.09.1825 r.
introduced: 16.11.2015 18:58 | last update: 16.11.2015 18:58
[Dowody zajęcia majątku i funduszów XX Reformatów w Białej: spis tabelaryczny majątku, protokół objaśniający spis], Protokół opisujący Kościół i Klasztor Ojców Reformatów w Mieście Biały, 13.12.1858 r.
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 09:03
[Dowody zajęcia majątku i funduszów XX Reformatów w Białej: spis tabelaryczny majątku, protokół objaśniający spis], Protokół wykazujący dochody z kwest Klasztorowi Księży Reformatów Bielskich dawanej, 14.12.1858 r.
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 09:03
[Dowody zajęcia majątku i funduszów XX Reformatów w Białej: spis tabelaryczny majątku, protokół objaśniający spis], Protokół wykazujący intratę z czynszów, danin oraz ordynarii, 14.12.1858 r.
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 09:03
[Dowody zajęcia majątku i funduszów XX Reformatów w Białej: spis tabelaryczny majątku, protokół objaśniający spis], Protokół wykazujący Intratę z Inwentarza żywego i martwego własności Klasztoru Księży Reformatów Bialskich., 14.12.1858 r.
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 09:03
[Dowody zajęcia majątku i funduszów XX Reformatów w Białej: spis tabelaryczny majątku, protokół objaśniający spis], Protokół wykazujący intratę z ogrodu, łąk i zarośli do Księży Reformatów w Biały należących, 15.12.1858 r.
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 09:03

1 2 3