Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Jawor (Wniebowzięcie NMP)
Purkmistr a rada města Javoru vysvědčují, že na příkaz krále Matyáše přijali františkány a dali jim klášter, 23.01.1514 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 13:12
Purkmistr Valentin Polann a radní města Javoru na písemný rozkaz kdysi uherského a českého krála Matyáše prodávají a postupují bratřím řádu sv. Františka místo v ulici sv. Albrechta pro postavení kláštera. Purkmistru a radě zůstávají svrchovanost nad tímto místem, dále cesta mezi novým klášterem a hradbami od jedné brány kláštera ke druhé a klášter si vyhrazuje dolní část věže v hradební zdi pro zřízeni prevétu a odtoku vody. Věž zůstává majetkem města, opravy hradí klášter, 09.06.1492 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 14:21