Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Jawor (Wniebowzięcie NMP)
Jawor, klasztor, 1486 - 1492 r.
introduced: 03.03.2015 10:44 | last update: 03.03.2015 10:44
Jawor, kościół klasztorny, 1486 - 1492 r.
introduced: 03.03.2015 10:31 | last update: 03.03.2015 10:32