Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Jawor (Wniebowzięcie NMP)
Auzonius M, (im. zak.:) Jacobus (Franciszkanie (konwentualni))
introduced: 04.11.2015 20:53 | last update: 04.11.2015 20:53
Balzer Koniczy, (im. zak.:) Franz (Franciszkanie (konwentualni))
introduced: 04.11.2015 20:49 | last update: 04.11.2015 20:49
Philipp Bauch, (im. zak.:) Carl (Franciszkanie (konwentualni))
introduced: 04.11.2015 20:46 | last update: 04.11.2015 20:46