Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Jawor (Wniebowzięcie NMP)
rysunek architektoniczny, Jawor. Plan zespołu klasztornego Bernardynów, 2005 r.
introduced: 03.03.2015 10:51 | last update: 03.03.2015 10:51