Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Jędrzejów (NMP, św. Wojciech)
Jan arcybiskup gnieźnieński nadał kościołowi N. P. Marii i św. Wojciecha w Jędrzejowie dziesięcinę z pięćdziesięciu pługów, którą następnie wyznaczył w dziewięciu wsiach, oraz siedem wsi, odziedziczonych po Smilu synu Bodzęty, i pięć wsi przez siebie zakupionych; Gedko biskup krakowski daje temuż klasztorowi dziesiecine ze wsi, nadanych przez arcybiskupa Jana, które znajdują się w granicach diecezji krakowskiej, oraz dziesięcinę ze wsi dwóch koniarów nad rzeką Nidzicą, around 1166 - 1167
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 30.10.2015 14:03
Jan arcybiskup gnieźnieński nadał kościołowi N. P. Marii i św. Wojciecha w Jędrzejowie dziesięcinę z pięćdziesięciu pługów, którą następnie wyznaczył w dziewięciu wsiach, oraz sześć wsi, odziedziczonych po Smilu synu Bodzęty, i dziesięć wsi przez siebie zakupionych; Gedko biskup krakowski daje temuż klasztorowi dziesiecine ze wsi, nadanych przez arcybiskupa Jana, które znajdują się w granicach diecezji krakowskiej, oraz dziesięcinę ze wsi dwóch koniarów nad rzeką Nidzicą i dziesięciny ze wsi Skroniów i Ważyn, around 1166 - 1167
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 30.10.2015 14:03
Akt rozgraniczenia dóbr 3 właścicieli w pow. lelowskim (późn. jędrzejowskim) z 1781 r, 1781 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Bolesław, książę krakowski zatwierdza prawa klasztoru cystersów w Jędrzejowie, zezwala na lokację miasta na prawie niemieckim i nadaje mu 4 wsie: Lasków, Suchodół, Landchyn [Łączyn?] i Chołoszyn, 16.02.1271 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Bolesław ks. krakowski i sandomierski pozwala klasztorowi jędrzejowskiemu lokować miasto Jędrzejów na prawie niemieckim, 23.04.1273 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Chronica Polonorum, 1456 r.
introduced: 14.03.2014 09:50 | last update: 14.03.2014 09:50
"Fragment papierów majątkowych Wincentego Trembeckiego oraz dokumenty do dziejów wsi Rakoszyn, Iwanowice i Nowa Wieś z lat 1647-1895", 1682 r.
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
Gedko biskup krakowski nadaje klasztorowi jędrzejowskiemu dziesięciny z ośmiu wsi, 31.12.1167 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 30.10.2015 14:03
Grzegorz IX, papież w sprawie wsi Przecławice, włości opata cystersów w Jędrzejowie, 1227 - 1241 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Jan, arcybiskup gnieźnieński zakłada klasztor cystersów w Brzeźnicy (Jędrzejowie) i uposaża go ośmioma wsiami, t. j. rozporządzalną częścią swojej ojcowizny, 1153 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 30.10.2015 14:03

1 2 3