Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Cystersi, Jędrzejów (NMP, św. Wojciech)
Acta Komissyjne podania folwarku Lasków z attynensją Tarszawa do funduszu supprimowanego opactwa klasztornego XX Cystersów w Jędrzejowie należących w dożywotnią Possessyą dzierżawną JW. IX Drzewieckiego, sporządzone, 1820 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Acta Komissyjne podania folwarku Zdanowice do funduszu supprimowanego klasztoru XX Cystersów w Jędrzejowie należącego w Possessyą 12 letnią dzierżawną W. Kasprowi Linowskiemu w roku 1820-tym sporządzone w Jędrzejowie, 1820 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Acta specjalia Komisji Województwa Krakowskiego tyczące się opustoszałego kościółka św. Ducha w Jędrzejowie, 1818 - 1819 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Acta Szczegółowe Komissyi Województwa Krakowskiego tyczące się sprowadzenia dzwonu dla kościoła metropolitalnego do Warszawy z klasztoru w Jędrzejowie, 1837 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Akta dotyczące spadku po ks. Wilhelmie Ulawskim, 1855 - 1956 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Akta komisyjne podania folwarku Lasków z attencją Tarszawa do funduszu suprymowanego Opactwa Klasztornego XX Cystersów w Jędrzejowie należących, 1820 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Akta komisyjne podania folwarku Zdanowice do funduszu suprymowanego klasztoru Cystersów w Jędrzejowie należących, 1820 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Akta lustracji funduszów ogólnych Opactwa i Klasztoru XX Cystersów Jędrzejowskich, wojew. krakowskie, obwód kielecki, 1819 - 1822 r.
introduced: 06.07.2015 12:05 | last update: 06.07.2015 12:13
[Akta] procentów Klasztorowi XX, Cystersów Jędrzejowskich należnych, vol. I, 1820 - 1837 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Akta Rządu Guberlnianego Radomskiego tyczące się dzierżawy propinacyi pod Klasztorem Jędrzejowskim na lata 1860/62 i 1863/66, 1859 - 1866 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35

1 2 3 4