Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Jędrzejów (NMP, św. Wojciech)
plan, Jędrzejów. Klasztor cystersów ok. 1865, around 1865
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
plan, Jędrzejów. Klasztor XX. Reformatów dawniej Cystersów, 1865 r.
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
plan, Ogród opacki w Jędrzejowie - rekonstrukcja, 1954 r.
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
plan, Plan opactwa cystersów w Brzeźnicy pod Jędrzejowem, stan z połowy XIX wieku
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
rysunek architektoniczny, Kościół i klasztor cystersów, 1848 r.
introduced: 26.08.2014 19:51 | last update: 26.08.2014 19:51
rysunek architektoniczny, Kościół i klasztor cystersów, 1848 r.
introduced: 26.08.2014 19:51 | last update: 26.08.2014 19:51