Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Jurewicze dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 11.06.2016 16:34 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 12.08.1832 r. Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Jurewicze

Current name(s): Юравічы [pol. Jurawiczy, ang. Yuravichy]

Other name(s): ang. Yurovichi

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] miński

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mińska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 12.08.1832 r.
  • Date of actual dissolution: 1832 r.
  • Description:

   skasowany na mocy ukazu Kolegium Duchownego w Petersburgu nr 1710, z 12.08.1832

Map

Location: estimated

Geolocation: 51.9418 29.5259 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)