Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kadyny (św. Antoni z Padwy)
Antiphonarium, 1761 r.
introduced: 14.02.2014 13:48 | last update: 14.02.2014 13:48
"Antiphonarium", 1761 r.
introduced: 21.02.2014 10:46 | last update: 21.02.2014 10:46
Archivum Conventus Cadinensis, 1682 - 1723 r.
introduced: 11.02.2014 11:16 | last update: 11.02.2014 11:16
Księga bractw przy kościele Bernardynów w Kadynach, 1695 - 1820 r.
introduced: 11.02.2014 11:16 | last update: 11.02.2014 11:16
Księga kwerend generałów, komisarzy generalnych i prowincjałów Prowincji Wielkopolskiej zakonu Benedyktynów, 1738 - 1771 r.
introduced: 11.02.2014 11:16 | last update: 11.02.2014 11:16