Mobilia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kadyny (św. Antoni z Padwy)
obraz, Św. Antoni z Padwy
introduced: 30.09.2014 21:34 | last update: 30.09.2014 21:34