Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kalisz (Nawiedzenie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 11.06.2016 17:41

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1465 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r. Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kalisz

Other name(s): łac. Calisia, niem. Kalisch, ros. Калиш [pol. Kalisz, ang. Kalish]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego, Stawiszyńska 2, Kalisz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, m. na pr. pow. Kalisz

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1465 r.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Nawiedzenie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Historical region: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kujawsko-kaliska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r.
  • Date of actual dissolution: 08.11.1864 r.
  • Description:

   Część zabudowań klasztornych na pocz. XIX w. Prusacy zamienili na magazyny; kasata jako represja za udział w powstaniu. Zakonnicy przeniesieni do klasztorów w Kole i Kazimierzu Biskupim.

Map

Location: estimated

Geolocation: 51.7667 18.0944 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675