Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Duchacy, Kalisz (Duch Święty)
Akta zakonu Ducha Świętego, 1628 - 1743 r.
introduced: 14.03.2014 15:12 | last update: 14.03.2014 15:12
Aleksander Gembarth, kanonik gnieźnieński i oficiał kaliski, wzywa Erminolda Babczewskiego, przełożonego konwentu Św. Ducha w Kaliszu, do wypłacenia Ludwice Walewicz i jej siostrze Apolonii 195 tynfów., 1755 r.
introduced: 14.03.2014 15:12 | last update: 14.03.2014 15:12
Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, na prośbę Erminolda Babczewskiego, przełożonego konwentu Św. Ducha w Kaliszu, wzywa Wojciecha Strycharza z Tyńca, w celu wypłacenia Hiacentowi Pisklewiczowi 24 florenów, 1756 r.
introduced: 14.03.2014 15:12 | last update: 14.03.2014 15:12
Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wydaje list napominający obywateli Kalisza za wszczęcie tumultu przeciw zakonnikowi klasztoru kanoników regularnych Św. Ducha, 1752 r.
introduced: 14.03.2014 15:12 | last update: 14.03.2014 15:12
Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywa Erminolda Babczewskiego do wypłacenia 195 tyfnów, a Ludwikę Walewicz do pokwitowania odbioru otrzymanych pieniędzy, 1756 r.
introduced: 14.03.2014 15:12 | last update: 14.03.2014 15:12
Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywa Erminolda Babczewskiego przełożonego klasztoru Św. Ducha w Kaliszu do wypłacenia Ludwice i Apolonii Walewiczównom 195 tynfów, 1756 r.
introduced: 14.03.2014 15:12 | last update: 14.03.2014 15:12
Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywa Erminolda Babczewskiego przełożonego klasztoru Św. Ducha w Kaliszu do wypłacenia Ludwice Walewicz i jej siostrze Apolonii 195 tynfów, 1755 r.
introduced: 14.03.2014 15:12 | last update: 14.03.2014 15:12
Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywa Michała Mięcikowskiego, obywatela miasta Kalisza, do wypłacenia proboszczowi kościoła św. Ducha, Erminoldowi Babczewskiemu, należnej sumy., 1755 r.
introduced: 14.03.2014 15:12 | last update: 14.03.2014 15:12
Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywa na prośbę Hiacenta Pisklewicza radnych miasta Kalisza: Bednorowicza, Chylewskiego, Wąsowicza i Chmelinka w celu rozpatrzenia zaległych czynszów z dóbr miejskich, zwłaszcza z Wolicy i wypłacenia ich do klasztoru duchaków, 1754 r.
introduced: 14.03.2014 15:12 | last update: 14.03.2014 15:12
Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywa przed swój sąd radnych miasta Kalisza w sprawie nieprawnie zbieranych plonów z dóbr należących do konwentu Św. Ducha, 1753 r.
introduced: 14.03.2014 15:12 | last update: 14.03.2014 15:12

1 2 3