Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kalisz (św. Wojciecha, św. Stanisława)
Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 23.10.1821 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 19.08.2015 09:37
Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 14.03.1826 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 13.11.1828 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35