Mobilia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kalisz (św. Wojciecha, św. Stanisława)
obraz, Wniebowstąpienie, 1887 r.
introduced: 01.10.2014 00:30 | last update: 01.10.2014 00:30
ołtarz, Ołtaz główny
introduced: 01.10.2014 00:27 | last update: 01.10.2014 00:27