Muzykalia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kalisz (św. Wojciecha, św. Stanisława)
Coeli cives, A, Coeli cives ocurrite portas vestris, around 1775 - 1800
introduced: 06.05.2014 08:11 | last update: 06.05.2014 08:11