Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kalisz (św. Wojciecha, św. Stanisława)
Rafał Szymon Skrzynecki (Jezuici)
introduced: 30.01.2015 15:34 | last update: 30.01.2015 15:34
Tomasz Siekierzyński (Jezuici)
introduced: 30.01.2015 12:24 | last update: 30.01.2015 12:54