Monastery:
Dominikanie, Kalwaria Żmudzka (Zaśnięcia NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 11.06.2016 18:56

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1889 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kalwaria Żmudzka

Current name(s): Žemaičių Kalvarija

Other name(s): ros. Жемайчіу-Кальварія [pol. Żemajczіu-Kalwarіia, ang. Zhemaychіu-Kal'varіya]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] telszański, raj. [rej.] płungiański

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Description:

W latach 1781-1824 dominikanie zbudowali barokowo-klasycystyczny kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, który zastąpił wcześniejszy p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Zaśnięcia NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. kowieńska

Historical region: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: żmudzka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1889 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 56.1102 22.0094 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

autor: Tadas12
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Tel%C5%A1i%C5%B3_kunig%C5%B3_seminarijos_propedeutinis_kursas_%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_Kalvarijoje.JPG