Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanki, Kamieniec Podolski (św. Michał Archanioł)
List do Prowincjała Siostry Cecylii Mianowskiej, przełożonej Sióstr Dominikanek w Kamieńcu Podolskim z dnia 24 IX 1863 r. dotyczący sytuacji wspomnianego klasztoru, September 1863
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
"Opisanie Fóndacyey klasztoru Sióstr Zakonnych: zakonu Oyca Świętego Dominika y świętey Katarzyny Seneńskiey w Kamieńcu Podolskim zkąd ma Swóy Początek", XIX century
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
Rachunki codziennych wydatków klasztoru dominikanek w Kamieńcu Podolskim r. 1702-1704, 1702 - 1704 r.
introduced: 14.02.2014 13:49 | last update: 14.02.2014 13:49